Tržišna kompenzacija u ribarstvu

Objavljeno: 20. svibnja 2015. u kategoriji

Poštovani,
Prema našim (neslužbenim) informacijama  uočeni su prvi problemi kod administrativne kontrole zahtjeva za dodjelu tržišne kompenzacije u ribarstvu.
Pravilnikom o  dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu  Narodne novine 8/15  i 17/15 propisani su uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja sukladno popisu navedenom u Obrascu III. Pravilnika. Uvjeti za osobu korisnika tržišne kompenzacije su posjedovanje važeće povlastice za gospodarski ribolov na moru te  uredno i pravovremeno predavanje izvješća odnosno očevidnika („mora  uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) te podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku za obračunsko razdoblje za koje se podnosi Zahtjev“). Neispunjavanjem ovih uvjeta predstavlja neudovoljavanje uvjeta Pravilnika te zahtjev neće ići u daljnju obradu odnosno u obračun (čl.9 Pravilnika).
Zbog navedenog molimo vas da  skrenete pozornost ribarima  na  dostavu očevidnika i izvješća o ulovu (na način i u rokovima) sukladno Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (Narodne novine 144/10 i 145/11) kako bi  sigurno ispunjavali uvjete za dodjelu tržišne kompenzacije.
S poštovanjem,
Snežana Klarić

Snežana Klarić, dipl.iur.
Pravni savjetnik
Obrtnička komora Istarske županije
Pula, Mletačka 12
Tel. 052/212-993,  216-153
Fax. 052/383-744
e-mail: pravni.savjeti@ok-istre.hr
www.ok-istre.hr

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj