Prijedlog za izmjenu Pravilnika o malim ribolovnim alatima

Objavljeno: 20. svibnja 2015. u kategoriji

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ
CEH ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURE

Broj: 12/05-015.
Rovinj, 19. Svibanj 2015.godine

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE
CEH ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU
P U L A

Predmet: Prijedlog za Izmjenu Pravilnika o pasivnim ribolovnim alatima.

Slijedom održane sjednice Ceha –a za ribarstvo i akvakulturu Udruženja obrtnika Rovinj, dana 19. svibnja 2015.godine donijeti su slijedeći zaključci:

– U članku 26. t.3 nakon“obavljati ronjenjem dodati: „sa i“ tj. novi tekst t.3glasio bi: (3) Izlov velikog morskog crva dozvoljeno je obavljati ronjenjem sa i bez upotrebe ronilačkih aparata.
– U članku 26. t.4 nakon“trapula,“ dodati: „uz mogućnost svojevoljnog korištenja ronilačkog aparata bez obzira dali su ronilački aparati kao ribolovna oprema upisani u povlasticu za gospodarski ribolov“
– Članak 31.t.(4) izbrisati u cijelosti zbog nepraktičnosti.
– U članku 40. t.2 dodati alineju petu koja glasi: „ – jedno pomoćno plovilo u ribolovu koji se obavlja pomoću ronilačkih aparata“

Također treba ugraditi i odredbu: – da se unutar Državne kvote odnosno višak iz povlastica u Državnom vlasništvu, veći broj GTI-ija i KW raspodijele na sve postojeće registrirane ribare.
Ribarima sa povlasticama s našega područja trebalo bi omogućiti dobivanje manjih kvota za izlov tuna, jer u vremenu lovostaja na našem akvatoriju iz svih razloga, moraju raditi te pokušati ostvariti dohodak i na taj način.
Povlačne ribolovne alate Pridnenu koću, Drežde i Rampon koristiti na većoj udaljenosti od tri (3) milje od obale.

S poštovanjem.

Predsjednik,
Sandro Quarantotto v.r.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj