Poziv na sjednicu ceha ribarstva i akvakulture

Objavljeno: 18. svibnja 2015. u kategoriji

Poštovani,
Na temelju Statuta Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj  i izuzetne potrebe,
SAZIVAM
Sjednicu Upravnog odbora Ceh-a ribarstva i akvakulture našega Udruženja, koja će se održati dana 19. 05. 2015.godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Udruženja u Rovinju, Andree Amorosa 6 i uz slijedeći,
DNEVNI RED

  1. Prijedlog za izmjenu i nadopunu Pravilnika o malim ribolovnim alatima.
  • Pravilnik o obavljanju ribolova na moru „Dreždama“,
  • Izmjena odredbi iz Pravilnika u interesnom dijelu za školjkaše,
  • Ostalo

2. Informacija o organizaciji CRO FISHA manifestacije u Rovinju u narednim godinama.

3. Razno

Na sjednici ste obavezni biti nazočni.

Predsjednik,

Sandro Quarantotto

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj