Riječ novog predsjednika G. Marina Dekovića

Objavljeno: 7. svibnja 2015. u kategoriji

Novi predsjednik Udruženja Obrtnika Rovinj, gospodin Marino Deković

Novi predsjednik Udruženja Obrtnika Rovinj, gospodin Marino Deković


Nakon dvanaest godina na čelu Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj, G. Gracijano Švić odlazi svojevoljno s mjesta Predsjednika našega Udruženja.
Osobita mi je čast da u svoje osobno ime kao Predsjednik, u ime Upravnog odbora i Skupštine Udruženja, izrazim zahvalnost na svemu što je učinio za dobrobit Udruženja i Komorskog sustava u cjelini u proteklih dvanaest godina.
Također zahvaljujem i G. Enricu Cernecchi na dugogodišnjem strpljenju i djelovanju na izgradnji Komorskog sustava, te kao istinskom promotoru mnogih pozitivnih događanja u Udruženju obrtnika Rovinj i Komori, u svojstvu Potpredsjednika Udruženja i prvog suradnika našeg bivšeg Predsjednika.
Kao novi Predsjednik podržavam sve one kolege i članove partnerskih institucija, koji su iznijeli zahtjeve za reformom javne uprave, gdje će i naše Udruženje i Komora u cjelini, naći svoj interes i uvjete za daljnje i naprednije financiranje svoga djelovanja.
Još uvijek se suočavamo sa mnogobrojnim administrativnim i birokratskim preprekama.
Obrt ima dakle posebno mjesto u našoj tradiciji i našem gospodarstvu te ga treba cijeniti i poticati.
Na to nas obavezuje brojka od 964 obrtnika na Rovinjštini i dvije tisuće petsto zaposlenih, što čini polovicu ukupno zaposlenih u našem teritorijalnom obuhvatu.
Svaka grana gospodarstva koja ima toliki broj zaposlenih zaslužuje poštovanje i brigu svih. Obrtništvo je nukleus gospodarstva i svakako mora doći u središte gospodarske politike.
Novi Zakon o obrtu nije u cijelosti kreiran na način da obrtnicima omogući ravnopravnu tržišnu utakmicu, već i dalje stavlja obrtnike u nepovoljniji položaj u odnosu na veće gospodarske subjekte, ali novi Zakon o obrtu omogućuje i otvara prostor za nove modele rada i djelovanja.
Sad imamo prigodu da sve obrtničke asocijacije, kako one na lokalnoj razini, tako i one na državnoj razini, zajedno s Vladom i lokalnim vlastima, započnu oblikovanje novih partnerskih odnosa.
Sve ćemo učiniti da u ovoj godini promijenimo segment međusobne komunikacije i polako se transformirati u stvarni servis svojim članovima.
Samo educirana vodstva i obrtnici mogu Hrvatsko obrtništvo dovesti na visoku razinu.
Članstvo u EU, povlači za sobom potrebu za daljnjim razvojem savjetodavnih usluga iz područja primjene pravnih stečevina EU, a nova znanja za obrtnike su preduvjet uspješnosti na Europskom tržištu.
Drago mi je da smo kao Komora započeli reformu, a što se tiče javnih ovlasti, provodimo ih i predlažemo ministarstvima dobivanje novih.
To bi bio i dalje naš doprinos rasterećenju javne uprave, jer strukovne neprofitne organizacije moraju biti spona između javnog i privatnog sektora, most koji ih povezuje.
Za otvaranje novih radnih mjesta u uvjetima stagnacije gospodarstva potrebno je više, potrebna je sinergija Države s privatnim sektorom i financijskim institucijama. Svakodnevni život potvrđuje da se ništa ne dešava preko noći, a za uspjeh treba puno rada i znoja, te je potrebno zajedništvo.
Radimo na jačoj prepoznatljivosti proizvoda naših obrtnika. Da bi se opstalo u poslu najvažnija je upornost. Na prvom mjestu treba se posvetiti poslu, treba puno ulagati a jako je važno za obrtnika da mu je obitelj skladna, jer garancija uspjeha je spoj privatne i poslovne sreće.

  1. Gracijano Švić je kao Predsjednik u proteklom razdoblju od dvanaest godina bio odgovoran za cjelokupan rad Udruženja obrtnika Rovinj, Bale, Kanfanar i Žminj.

Predsjedavao je svim sjednicama Upravnih tijela u Udruženju. Uvijek nazočan na svim sjednicama, bio je zajedno sa potpredsjednikom i tajnikom Udruženja supotpisnik svih važnih odluka, prijedloga i dopisa, koji su upućivani na relevantne naslove i koji su omogućavali provedbu redovitih radnih aktivnosti u Udruženju.
Zakonodavne aktivnosti bile su brojne, HOK je pripremio novi pročišćeni tekst Statuta kojega smo svi hijerarhijski slijedili u donašanju i primjeni.
Kroz prethodne rasprave po tijelima u našem Udruženju, omogućeno je svim obrtnicima da daju svoje prijedloge i primjedbe.
Usporedno sa Statutom naša Skupština je usvojila Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju Udruženja, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Odluku o kriterijima za izbore u tijela Udruženja.
Proveli smo uspješnu humanitarnu akciju „Obrtnička sloga na djelu“ za pomoć poplavljenima u istočnoj Slavoniji.
Donijeli smo odluku o izradi WEB stranice Udruženja obrtnika Rovinj.
Napokon smo ostvarili deset godina staru  ideju za useljenje u vlastite prostorije. To je učinjeno 24. Veljače 2014.godine presijecanjem vrpce koje su obavili G. Gracijano Švić, te Predsjednik HOK-e G. Dragutin Ranogajec i POK-a G. Mario Paliska,  uz nazočnost mnogobrojnih obrtnika i uzvanika kao što su Župan G.Valter Flego, Rovinjski Gradonačelnik i Saborski zastupnik G.Giovanni Sponza te Načelnici općina Bale, Kanfanar i Žminj sa suradnicima.
Sredstva za kupnju i adaptaciju novih poslovnih prostora u ulici Andrea Amorosoa 06 u Rovinju ostvarena su najvećim dijelom štednjom u Udruženju obrtnika Rovinj i sufinanciranjem od strane naših krovnih organizacija te lokalne uprave Grada Rovinja – Rovigno i susjednih općina.
Osobno ću nastojati da naši odnosi sa lokalnom upravom budu na dosadašnjem nivou.
Napominjem da smo početkom 2014.godine donijeli odluku o nesmetanom korištenju naših novih prostorija, za buduće prigode i potrebe umirovljenika  a sada aktivnih članova Komore, koji su svojim članstvom i redovitim plaćanjem komorskog doprinosa, najviše doprinijeli ostvarenju našeg sna i konačnog  neopterećenog vlasništva na novim poslovnim prostorijama za potrebe Udruženja.
Najavljujem svečanu sjednicu Skupštine Obrtničke komore Istarske županije za 16. lipnja 2015.godine u našim prostorijama povodom dana obrtnika Istarske županije i uz nazočnost mnogobrojnih uzvanika.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj