Prodaja državnih poslovnih prostora

Objavljeno: 6. svibnja 2015. u kategoriji

Logo UO Rovinj
Uredbom o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske bilo je predviđeno da Agencija za upravljanje državnom imovinom sačini Popis poslovnih prostora, koji će se prodavati. Uz Popis bi se prvenstveno uvrštavalo poslovne prostore čije je održavanje neracionalno i sa stajališta Republike hrvatske gospodarski neopravdano.
Hrvatska obrtnička komora usprotivila se takvom određenju, koje je i u suprotnosti sa svrhom i namjerom Zakona, te zatražila da se prodaji izlože svi prostori za koje Republika Hrvatska nema poseban interes kao i one koje su u suvlasništvu države. Iako je očitovanje proslijeđeno Ministarstvu pravosuđa i svim klubovima zastupnika u Saboru, nije bilo rezultata. Umjesto toga osnovan je novi Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) koji je preuzeo poslove Agencije i postupak kreće iznova.
Prijevoz za vlastite potrebe jedan je od istaknutih problema prijevoznika, te je počeo podlijegati većem nadzoru. Zatraženo je definiranje prijevoza za vlastite potrebe, odnosno svega što takav prijevoz može uključivati. Prijevoz za vlastite potrebe ne može biti u povlaštenom položaju niti u pogledu periodičke izobrazbe profesionalnih vozača (KOD 95), niti u bilo kojem drugom aspektu, jer predstavlja nelojalnu konkurenciju ostalim profesionalnim prijevoznicima.
Postoji veliki problem blokada obrtnika jer u uvjetima blokiranih računa, obrtnik nije u mogućnosti imati „zaštićen račun“, odnosno minimalna sredstva od kojih bi mogao živjeti. Već pri kupnji novih proizvoda i plaćanju poreza krši zakone, za što može biti kažnjen.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj