Tajništvo

STRUČNA SLUŽBA

tajnica  Tea Gašpić,  uo.rovinj@hok.hr, 052 813 351, 099 2982956

 

Opis poslova tajnika udruženja:

 • podrška Predsjedniku u pripremi materijala za rad tijela Udruženja
 • organizacija i koordinacija rada cehova, odbora i komisija Udruženja
 • razvoj novih koncepata i strategija, mjera i aktivnosti za izvršavanje zadataka komorskog sustava propisanih Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a, statutom područne obrtničke komore i statutom Udruženja
 • organizacija rada u Stručnoj službi udruženja
 • planiranje, vođenje i koordinacija poslova
 • organizacija i koordinacija događanja u organizaciji Udruženja
 • stalna stručna komunikacija unutar jedinstvenog komorskog sustava prvenstveno s područnom obrtničkom komorom i udruženjima obrtnika, po potrebi s HOK-om te izvan sustava s tijelima lokalne samouprave i poduzetničkim potpornim institucijama i drugim organizacijama
 • donošenje odluka o stručnim pitanjima
 • praćenje izvršenja proračuna Udruženja
 • odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela HOK-a, područne obrtničke komore i Udruženja
 • odgovornost za pravilno i potpuno izvršavanje zadataka
 • odgovornost za nadzor, organizaciju i upravljanje stručnom službom
 • odgovornost za materijalno-financijsko poslovanje sukladno posebnom pravilniku
 • drugi poslovi po ovlaštenju i nalogu tijela Udruženja (administriranje web stranice, odnosi s javnošću, uređivanje radio emisije i sl.)

UOROVINJ