Ceh za Ribarstvo i Akvakulturu

Kontakt osoba: GIANFRANCO PUGLISI

Adresa: Tina Ujevića 3, Rovinj, “MURINA 2”

Mobitel: 091 1255638

Email: murina.rv@gmail.com

UOROVINJ