Ceh Za Proizvodne Obrte

Kontakt osoba: Vlado Civitić

Adresa: Vičani 59, Rovinjsko Selo, “HIDRAULIKA CVITIĆ”

Mobitel: 098 255 839

Email: hidraulika.cvitic@pu.htnet.hr

UOROVINJ