Cehovi Udruženja

 

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su Cehovi.
Vrste i broj sekcija utvrđuju se Statutom Udruženja.
Odluku o osnivanju nove Cehove, na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Zadaće sekcija su da brine, razmatra i odlučuje na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima, koji se odnose na gospodarsku granu djelatnosti, koju sekcija zastupa.

Predstavnici sekcija zastupaju interese sekcija u cehovima pri OKIŽ-e.

UOROVINJ