Riječ novog predsjednika G. Marina Dekovića

Novi predsjednik Udruženja Obrtnika Rovinj, gospodin Marino Deković
Novi predsjednik Udruženja Obrtnika Rovinj, gospodin Marino Deković

Nakon dvanaest godina na čelu Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj, G. Gracijano Švić odlazi svojevoljno s mjesta Predsjednika našega Udruženja.

Osobita mi je čast da u svoje osobno ime kao Predsjednik, u ime Upravnog odbora i Skupštine Udruženja, izrazim zahvalnost na svemu što je učinio za dobrobit Udruženja i Komorskog sustava u cjelini u proteklih dvanaest godina.

Također zahvaljujem i G. Enricu Cernecchi na dugogodišnjem strpljenju i djelovanju na izgradnji Komorskog sustava, te kao istinskom promotoru mnogih pozitivnih događanja u Udruženju obrtnika Rovinj i Komori, u svojstvu Potpredsjednika Udruženja i prvog suradnika našeg bivšeg Predsjednika.

Kao novi Predsjednik podržavam sve one kolege i članove partnerskih institucija, koji su iznijeli zahtjeve za reformom javne uprave, gdje će i naše Udruženje i Komora u cjelini, naći svoj interes i uvjete za daljnje i naprednije financiranje svoga djelovanja.

Još uvijek se suočavamo sa mnogobrojnim administrativnim i birokratskim preprekama.

Obrt ima dakle posebno mjesto u našoj tradiciji i našem gospodarstvu te ga treba cijeniti i poticati.

Na to nas obavezuje brojka od 964 obrtnika na Rovinjštini i dvije tisuće petsto zaposlenih, što čini polovicu ukupno zaposlenih u našem teritorijalnom obuhvatu.

Svaka grana gospodarstva koja ima toliki broj zaposlenih zaslužuje poštovanje i brigu svih. Obrtništvo je nukleus gospodarstva i svakako mora doći u središte gospodarske politike.

Novi Zakon o obrtu nije u cijelosti kreiran na način da obrtnicima omogući ravnopravnu tržišnu utakmicu, već i dalje stavlja obrtnike u nepovoljniji položaj u odnosu na veće gospodarske subjekte, ali novi Zakon o obrtu omogućuje i otvara prostor za nove modele rada i djelovanja.

Sad imamo prigodu da sve obrtničke asocijacije, kako one na lokalnoj razini, tako i one na državnoj razini, zajedno s Vladom i lokalnim vlastima, započnu oblikovanje novih partnerskih odnosa.

Sve ćemo učiniti da u ovoj godini promijenimo segment međusobne komunikacije i polako se transformirati u stvarni servis svojim članovima.

Samo educirana vodstva i obrtnici mogu Hrvatsko obrtništvo dovesti na visoku razinu.

Članstvo u EU, povlači za sobom potrebu za daljnjim razvojem savjetodavnih usluga iz područja primjene pravnih stečevina EU, a nova znanja za obrtnike su preduvjet uspješnosti na Europskom tržištu.

Drago mi je da smo kao Komora započeli reformu, a što se tiče javnih ovlasti, provodimo ih i predlažemo ministarstvima dobivanje novih.

To bi bio i dalje naš doprinos rasterećenju javne uprave, jer strukovne neprofitne organizacije moraju biti spona između javnog i privatnog sektora, most koji ih povezuje.

Za otvaranje novih radnih mjesta u uvjetima stagnacije gospodarstva potrebno je više, potrebna je sinergija Države s privatnim sektorom i financijskim institucijama. Svakodnevni život potvrđuje da se ništa ne dešava preko noći, a za uspjeh treba puno rada i znoja, te je potrebno zajedništvo.

Radimo na jačoj prepoznatljivosti proizvoda naših obrtnika. Da bi se opstalo u poslu najvažnija je upornost. Na prvom mjestu treba se posvetiti poslu, treba puno ulagati a jako je važno za obrtnika da mu je obitelj skladna, jer garancija uspjeha je spoj privatne i poslovne sreće.

  1. Gracijano Švić je kao Predsjednik u proteklom razdoblju od dvanaest godina bio odgovoran za cjelokupan rad Udruženja obrtnika Rovinj, Bale, Kanfanar i Žminj.

Predsjedavao je svim sjednicama Upravnih tijela u Udruženju. Uvijek nazočan na svim sjednicama, bio je zajedno sa potpredsjednikom i tajnikom Udruženja supotpisnik svih važnih odluka, prijedloga i dopisa, koji su upućivani na relevantne naslove i koji su omogućavali provedbu redovitih radnih aktivnosti u Udruženju.

Zakonodavne aktivnosti bile su brojne, HOK je pripremio novi pročišćeni tekst Statuta kojega smo svi hijerarhijski slijedili u donašanju i primjeni.

Kroz prethodne rasprave po tijelima u našem Udruženju, omogućeno je svim obrtnicima da daju svoje prijedloge i primjedbe.

Usporedno sa Statutom naša Skupština je usvojila Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju Udruženja, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Odluku o kriterijima za izbore u tijela Udruženja.

Proveli smo uspješnu humanitarnu akciju „Obrtnička sloga na djelu“ za pomoć poplavljenima u istočnoj Slavoniji.

Donijeli smo odluku o izradi WEB stranice Udruženja obrtnika Rovinj.

Napokon smo ostvarili deset godina staru  ideju za useljenje u vlastite prostorije. To je učinjeno 24. Veljače 2014.godine presijecanjem vrpce koje su obavili G. Gracijano Švić, te Predsjednik HOK-e G. Dragutin Ranogajec i POK-a G. Mario Paliska,  uz nazočnost mnogobrojnih obrtnika i uzvanika kao što su Župan G.Valter Flego, Rovinjski Gradonačelnik i Saborski zastupnik G.Giovanni Sponza te Načelnici općina Bale, Kanfanar i Žminj sa suradnicima.

Sredstva za kupnju i adaptaciju novih poslovnih prostora u ulici Andrea Amorosoa 06 u Rovinju ostvarena su najvećim dijelom štednjom u Udruženju obrtnika Rovinj i sufinanciranjem od strane naših krovnih organizacija te lokalne uprave Grada Rovinja – Rovigno i susjednih općina.

Osobno ću nastojati da naši odnosi sa lokalnom upravom budu na dosadašnjem nivou.

Napominjem da smo početkom 2014.godine donijeli odluku o nesmetanom korištenju naših novih prostorija, za buduće prigode i potrebe umirovljenika  a sada aktivnih članova Komore, koji su svojim članstvom i redovitim plaćanjem komorskog doprinosa, najviše doprinijeli ostvarenju našeg sna i konačnog  neopterećenog vlasništva na novim poslovnim prostorijama za potrebe Udruženja.

Najavljujem svečanu sjednicu Skupštine Obrtničke komore Istarske županije za 16. lipnja 2015.godine u našim prostorijama povodom dana obrtnika Istarske županije i uz nazočnost mnogobrojnih uzvanika.

Izbori u udruženju obrtnika za mandatno razdoblje od 2014-2018

Bivši predsjednik UO Rovinj Gospodin Gracijano Švić
Bivši predsjednik UO Rovinj Gospodin Gracijano Švić

Sukladno odredbama Statuta Udruženja obrtnika Rovinj od 20.11. 2014.godine, Odluke o prolongatu izbora Skupštine HOK-a od 10. 06. 2014.godine te Odluke o kriterijima za izbore u tijela Udruženja obrtnika Rovinj od 19.12. 2014. godine, provedeni su Izbori za Upravna tijela u Udruženju te predstavnike u Skupštinu Obrtničke komore Istarske županije.

Nakon što su izbori provedeni po Cehovim-a, nova Skupština Udruženja obrtnika Rovinj je konstituirana 24. Veljače 2015.godine u novom sastavu: Marino Deković, Gordan Trojanović, Claudia Savić Seifert, Ornela Šuvak, Damir Cerin, Enrico Cernecca, Damir Cerin, Sandro Quarantotto, Vlado Cvitić,  Vladimir Baričević, Tomislav Peharda, Ivan Roce, Mario Okret, Mladen Sošić, Mladen Jurić, Serđo Matika, Roberto Vellico, Gracijano Švić,  Anton Fariš, Miroslav Buršić, Gordan Šturman, Sandi Zović,Željko Bilić, Srećko Ponka,Livio Božac.

Za Predsjednika Udruženja izabran je tajnim glasovanjem G. Marino Deković iz Rovinja, Naselje Cocaletto 27,

Za Potpredsjednika imenovan je po prijedlogu predsjednika Gordan Trojanović iz Rovinja, Vukovarska 1,

Novi Upravni odbor Udruženja je u sastavu: Sandi Zović, Sandro Quarantotto, Roberto Vellico, Claudia Savić Seifert, Gordan Trojanović, Damir Cerin, Gordan Šturman, Tomislav Peharda, Vlado Cvitić  te po preporuci Predsjednika Serđo Matika i Gracijano Švić.

Nadzorni odbor je u sastavu: Srećko Ponka, Ornela Šuvak, Anton Fariš.

Naši predstavnici u Skupštini Obrtničke komore Istarske županije su: Marino Deković, Enrico Cernecca, Gordan Trojanović, Srećko Ponka.

Na konstituirajućoj Skupštini u njenom svečanom dijelu podijeljena su priznanja i zahvalnice aktivnim i dugogodišnjim članovima Upravnih tijela Udruženja koji više nisu članovi Skupštine: Anti Brstilu, Josipu Tomišiću, Domenicu Benussi, Milovanu Gržiniću te bivšem Predsjedniku G. Gracijanu Šviću.

Istaknuti problemi obrtništva

Logo UO Rovinj

Pojednostavljenje administracije u vođenju obrta je nužno. Pojednostavljenje administrativnih obveza znatno bi olakšalo poslovanje obrtnicima i omogućilo im veću produktivnost u obavljanju njihove primarne djelatnosti. To se prvenstveno odnosi na jednostavnije knjigovodstvo, smanjenje administrativnih evidencija, evidencija o radnom vremenu i djelomice zaštiti na radu.

Nužno je smanjenje cijena energenata, kako bi se omogućila konkurentnost obrtništva na tržištu. Prema sadašnjim propisima, obrtnici plaćaju vodu i struju po povećanim tarifama, što im znatno povećava troškove poslovanja. Zahtjeva se tretiranje obrtnika kao i domaćinstva kod plaćanja energenata.

Potrebno je uvesti naknade za bolovanje u obrtništvu. U slučaju bolovanja obrtnik kao poslodavac samostalno snosi troškove do 42 dana bolovanja, što mu predstavlja veliko opterećenje. U slučaju dugotrajnijeg bolovanja (duljeg od 42 dana), prelazi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, međutim naknada se čeka i po nekoliko mjeseci što ozbiljno ugrožava egzistenciju obrtnika koji živi i radi od svog samostalnog rada.

Teško se prilagođavamo brojnim propisima EU. Posebno u slučaju ribarstva, gdje se gotovo svakodnevno objavljuju novi pravilnici.

S obzirom na turistički identitet Istre, potrebno je ustrajati na nastojanjima da se uslužnim, ugostiteljskim i turističkim djelatnostima omogući jednostavna naplata u Eurima ( u zadnjim izmjenama zakona, dopušteno je plaćanje proizvoda u Eurima, uz dokaz da je roba napustila Republiku Hrvatsku).

Obrtništvo u poslovanju slijedi velike gospodarske sustave i podnosi najjači udar gospodarske krize.

Neplaćanje obveza uzelo je maha i obrtnicima je teško naplatiti svoja potraživanja, a neplaćanje prema obrtnicima  pak generira njihove dugove. Porezni sustav trenira strogoću  na malima te je veliki broj obrtnika u problemima (čak i kada podmire svoje obveze u zakonskom roku, može im se dogoditi „blokada“ jer sustav Porezne uprave se usuglašava u roku od pet dana).

Zbog nemogućnosti raspolaganja dovoljnim sredstvima smanjuje se i broj radnika, a veliki broj nezaposlenih preživljava radeći u sivoj zoni.

Pri svemu tome se pristupom Europskoj uniji, u naš i onako prereguliran pravni sustav, preuzeo i njihov pravni sustav. Obimno gradivo, pisano je na drugačijim osnovama od naših propisa, u cjelini nepoznato u sustavu pa time i nedostupno velikom broju obrtnika.

Iz navedenog je vidljivo kako obrtništvo u našem Udruženju i šire, kao uostalom i cjelokupno gospodarstvo, bilježi pad. Svi pokazatelji fizički i financijski, svjedoče o smanjenju obima poslovanja, smanjenju broja obrta i smanjenom zapošljavanju. Pad je najizraženiji u građevinskim djelatnostima, trgovini i ugostiteljstvu.

Za oporavak stanja u obrtništvu nužan je ukupan oporavak gospodarstva i povećanje kupovne moći stanovništva. Nužno je i osigurati da ne dolazi do čestih promjena u poreznoj politici, kako bi se potencijalnim investitorima dala sigurnost i mogućnost da planiraju svoje poslovanje.

S obzirom na odgovornost (gotovo) cjelokupnom imovinom, obrtnici ne uživaju status koji zaslužuju niti su dovoljno prepoznatljivi. Kao najmanji gospodarski subjekti, trebali bi, prema uzoru na neka druga gospodarstva, uživati poseban status „misli prvo na male“, dok su u našoj situaciji nerijetko zanemareni. Briga o velikim poduzetnicima, dodatno je narušila tržišne odnose. Na javnim natječajima uglavnom uspijevaju veliki, nudeći  niske cijene, koje kompenziraju nedostatnim plaćanjem pod izvođača.

Ulaskom u Europsku uniju otvoreno je novo veliko tržište, ali i brojne nepoznanice. Obveze certificiranja proizvoda, poštivanja propisa i plaćanje poreza ciljanoj zemlji, uz postojeću zabranu rada radnika, velika su kočnica obrtnicima.

Problem u konačnici predstavlja i radna snaga, s obzirom da se mali broj učenika školuje za strukovna zanimanja.

Prodaja državnih poslovnih prostora

Logo UO Rovinj

Uredbom o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske bilo je predviđeno da Agencija za upravljanje državnom imovinom sačini Popis poslovnih prostora, koji će se prodavati. Uz Popis bi se prvenstveno uvrštavalo poslovne prostore čije je održavanje neracionalno i sa stajališta Republike hrvatske gospodarski neopravdano.

Hrvatska obrtnička komora usprotivila se takvom određenju, koje je i u suprotnosti sa svrhom i namjerom Zakona, te zatražila da se prodaji izlože svi prostori za koje Republika Hrvatska nema poseban interes kao i one koje su u suvlasništvu države. Iako je očitovanje proslijeđeno Ministarstvu pravosuđa i svim klubovima zastupnika u Saboru, nije bilo rezultata. Umjesto toga osnovan je novi Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) koji je preuzeo poslove Agencije i postupak kreće iznova.

Prijevoz za vlastite potrebe jedan je od istaknutih problema prijevoznika, te je počeo podlijegati većem nadzoru. Zatraženo je definiranje prijevoza za vlastite potrebe, odnosno svega što takav prijevoz može uključivati. Prijevoz za vlastite potrebe ne može biti u povlaštenom položaju niti u pogledu periodičke izobrazbe profesionalnih vozača (KOD 95), niti u bilo kojem drugom aspektu, jer predstavlja nelojalnu konkurenciju ostalim profesionalnim prijevoznicima.

Postoji veliki problem blokada obrtnika jer u uvjetima blokiranih računa, obrtnik nije u mogućnosti imati „zaštićen račun“, odnosno minimalna sredstva od kojih bi mogao živjeti. Već pri kupnji novih proizvoda i plaćanju poreza krši zakone, za što može biti kažnjen.

Aktualna problematika

Logo UO Rovinj

Stanje odnosno problemi u obrtništvu višekratno su raspravljani na Upravnom odboru Udruženja i Obrtničke komore Istarske županije te su u sklopu zajedničkog materijala „Aktualno stanje u obrtništvu i prijedlozi mjera za poboljšanje položaja obrtnika „ dostavljene na dalji postupak Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Od značajnih promjena tijekom prošle godine, najvažnija je ona koja se tiče načina naplate poreza na dodanu vrijednost – Zakon o porezu na dodanu vrijednost predviđao je da svi obveznici od 1.1. 2015.godine plaćaju PDV po ispostavljenom računu. To bi predstavljalo veliku opasnost za obrtnike i njihovu likvidnost, s obzirom na slabu zaštitu vjerovnika i raširenu kulturu neplaćanja. Zakon je ipak izmijenjen na način da se poduzetnicima i obrtnicima s godišnjim prometom do 3 milijuna kuna omogućava plaćanje PDV-a po naplati računa.

Od početka godine, donesene su izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima je povećan iznos osobnog odbitka kao „dvosjekli mač“ S jedne strane se rasterećuje građanstvo a u isto vrijeme bez dijela prihoda ostale su jedinice lokalne uprave (Grad Rovinj – Rovigno u gubitku je 27,7 milijuna kuna), što bi lokalna uprava mogla prebaciti na gospodarstvo, povećanjem lokalnih poreza i drugih davanja.

„Poduzetnički impuls 2015.“ je sa znatno većim sredstvima nego što su bila na raspolaganju prošle godine, s obzirom da Ministarstvo poduzetništva i obrta  raspolaže i sredstvima  iz fondova EU, te s većim rasponom mjera; raspisan je i natječaj za razvoj i podizanje kvalitete turističkih djelatnosti (Ministarstvo turizma), a očekuje se i natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će poticati obnovu zgrada (od čega bi indirektnu korist mogli imati građevinari), nabavku ekološki prihvatljivih vozila i slično.

Započelo je uvođenje financijske discipline; uvedeni rokovi plaćanja novčanih obveza, te predstečajne nagodbe.

U obrtništvu su i dalje aktualni problemi od kojih treba posebno istaknuti:

Rad na crno gdje je Hrvatska obrtnička komora bila inicijator Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, a i sada kontinuirano poziva na praćenje primjene ovog Zakona na terenu. Rezultati su razočaravajući i očito je da je tu inspekcija slaba karika (traže da se ulove „na djelu“ osobe koje rade na crno i korisnik usluge koji je plaća, te da još to potvrdi na sudu).

Realni rokovi plaćanja i mogućnost naplate obavljenih usluga doneseni kroz Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nisu naišli na velik odaziv obrtnika jer se ne zna stav Porezne uprave prema njima.

OIB koji mora biti odvojen za obrt i vlasnika obrta. Postupak je pokrenut, međutim bez rezultata.

Nerealan način obračuna ZAMP-a. Način obračuna naknade ZAMP-u koji obuhvaća naknade autorima glazbe, izvođačima i proizvođačima fonograma nije se promijenio. Treba naglasiti da su pregovori Hrvatske obrtničke komore sa Hrvatskim društvom skladatelja ZAMPOM, usuglašeni sadašnji iznosi naknada, koje su umanjene 10% od onih koje bi ZAMP temeljem Zakona mogao naplaćivati.

Korištenje privremenih i povremenih poslova u ugostiteljstvu (izjednačavanje obrtnika sa velikim turističkim poduzećima). Radno vrijeme uređeno je istim propisima i na isti način za obrtnike i velika turistička poduzeća. To stvara probleme u doba neplaniranog povećanja posla  ili iznenadnog izostanaka radnika. Djelomično rješenje uvedeno je Zakonom o radu, koji je omogućio zaposlenim radnicima da (uz suglasnost poslodavca) smiju raditi do 8 sati tjedno i kod drugog poslodavca. Time se omogućuje ugostiteljima zapošljavanje dodatnog, kvalitetnog radnika, s raspodjelom fonda od osam sati na nekoliko sati dnevno ili vikendom. Predlagano rješenje da se omogući dnevni rad u ugostiteljstvu po uzoru na dnevne radnike u poljodjelstvu (sezonce) nije prihvaćeno.

UOROVINJ