Moguće prebacivanje pasivnih kapaciteta i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU

Slikovni rezultat za pasivni kapaciteti u ribarstvu

Temeljem izmjena Zakona o morskom ribarstvu moguće je prebacivati pasivni kapacitet i na DRUGA PLOVILA U SVOM VLASNIŠTVU.

U NN br. 14/2019, od 07.02.2019. objavljen je:

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o morskom ribarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_282.html

Članak 24. mijenja Članak 40. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017) na način da on SADA GLASI:

(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar ribarske flote izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupni kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote.

(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

(3) Kapacitet flote može biti aktivni i pasivni.

(4) Aktivni kapacitet uključuje ukupni kapacitet plovila izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) upisanih u važeće povlastice.

(5) Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi, a predstavlja razliku između ukupnog kapaciteta ribarske flote iz stavka 1. ovoga članka i pasivnog kapaciteta koji je na raspolaganju vlasnicima plovila iz podstavka 1. ovoga stavka.

(6) U okviru Registra ribarske flote ministarstvo vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom kapacitetu ribarske flote.

(7) Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila i/ili ga mogu iskoristiti za plovila u svom vlasništvu na način da se pasivni kapacitet prenosi u cijelosti ili u najviše dva dijela.

(8) Izjava o ustupanju, odnosno preuzimanju kapaciteta mora se dostaviti ministarstvu uz zahtjev za izmjenom podataka u povlastici.

(9) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar će pravilnikom propisati kapacitet, broj i karakteristike ribarskih plovila po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova, ukupni kapacitet ribarske flote izražen u GT i kW po pojedinom području, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova te način, uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

U Narodnim novinama br. 5/2019 objavljen je:

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Novost u ovom Pravilniku su propisani uvjeti i kriteriji za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW.

 • Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru
 • Pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

– kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi.

 • Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, kroz period od najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila u cijelosti ili u najviše dva dijela.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta.
 • Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje/autorizacija za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.
 • Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske; Narodne novine 5/2019

Pasivni kapacitet

 Članak 7.

(1)Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru sukladno članku 40. stavku 7. Zakona o morskom ribarstvu.

(2) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 2. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 2.).

(3) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za određeni ribolovni alat može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više ribarskih plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti ribolovni alat.

(4) Povećanje kapaciteta ribarskog plovila iz stavka 4. ovoga članka vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta (Prilog 3.).

(5) Vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW mora podnijeti zahtjev za promjenom podataka u povlastici Područnoj jedinici, a uz zahtjev prilaže i ovjerenu/e izjavu/e o ustupanju pasivnog kapaciteta izraženog u GT i/ili kW, a koja nije starija od mjesec dana.

Registar pasivnog kapaciteta ribarske flote

 Članak 8.

(1) Registar pasivnog kapaciteta vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar pasivnog kapaciteta«.

(2) U registar pasivnog kapaciteta upisuju se sljedeći podaci:

 1. OIB vlasnika plovila koji je ostvario pasivni kapacitet
 2. podaci o vlasniku plovila
 3. pasivni kapacitet nastao zamjenom plovila u GT i kW
 4. pasivni kapacitet nastao zamjenom motora u kW
 5. način ustupanja kapaciteta (u cijelosti ili u dva dijela)
 6. ustupljeni dio
 7. dio koji je preostao za ustupanje
 8. datum nastanka pasivnog kapaciteta
 9. rok do kad se kapacitet može ustupiti
 10. napomene.

Kontakt za dodatna pojašnjenja:

Danijela Mioković

Mate Vlašića 24b (Veletržnica ribe Poreč), 52440 Poreč, Hrvatska/Croatia

Tel: +385 52/566-091, Mob: +385 91/500-9991

E-pošta: danijela.miokovic@mps.hr   

 

 

 

Obrtnici oprez – prihvaćanje ponuda za upis u razne poslovne registre nije obavezno!

Obrtnici oprez - prihvaćanje ponude za upis u poslovni registar nije obavezno!

Riječ je o praksi u okviru koje se na adrese obrtnika koje se mogu pronaći putem Obrtnog registra, direktnim pismom nudi upis u razne registre i to naravno uz plaćanje naknade  po priloženim  uplatnicama.  Nažalost, ima slučaja uplata bez da se razumjelo da li se to mora ili ne.

Najbitnije je napomenuti i upozoriti da to NE MORATE PRIHVAĆATI.  Dakle, često se radi  o  privatnim oglašivačima koji na razne načine pokušavaju  ostvariti svoj cilj, odnosno osigurati si klijenta.

Ukoliko ste ipak zainteresirani za određenu ponudu (obzirom ima i pouzdanih oglašivača), molimo obrtnike da pažljivo i u cijelosti prouče ponude prije njihovog potpisivanja ili plaćanja.

U slučaju nepotpunog razumijevanja ponude i onoga što se nudi, svakako se mogu obratiti Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore  – pozivom na broj telefona 072 000 026 ili elektroničkom poštom putem na:  savjetodavna-sluzba@hok.hr

Pojačan nadzor Porezne i Carinske uprave

Slikovni rezultat za Pojačan nadzor Porezne i Carinske uprave

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će pojačane nadzore fiskalizacije od 14. – 20.2.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Pojačanim nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

C 10.71 – Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača,

G 47.76 – Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom

   za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama i

I 56.10 – Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanja hrane.

Pojačan nadzor Porezne i Carinske uprave

Porezna uprava i Carinska uprava provode pojačane nadzore

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit  će pojačane nadzore fiskalizacije od 7.2. – 13.2.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Pojačanim nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

G 47.71 trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

 I  56.30 pripreme i usluživanja pića i

 S 96.02 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje.

U TIJEKU SU PRIJAVE ZA KUHARSKE RADIONICE – AZRRI

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (AZRRI), u suradnji s obrtničkom i gospodarskom komorom, turističkom zajednicom i Istarskom županijom, organizira proljetni ciklus edukacija u Edukacijsko gastronomskom centru Istre u Pazinu, s ciljem poboljšanja kapaciteta ljudskih potencijala ugostiteljsko – turističkog sektora.

Niže je prikazan program sa cijenama radionica koje su već upola smanjene za obrtnike (ili njihovo osoblje), a Udruženje obrtnika Rovinj će sufinancirati ostatak iznosa u cijelosti. Dakle, za članove Udruženja biti će  besplatne sve do ispunjenja planirane kvote za proljetni ciklus radionica.

Udruženje obrtnika Rovinj sufinancirati će do 2 RADIONICE po obrtu, odnosno 1 RADIONICU ukoliko traje 2 dana (vlasnik / kuhar / konobar…).

Rezervacije termina vrše se na email: edukacije@azrri.hr (na znanje: uo.rovinj@hok.hr) ili na telefon 052/351 596.

U emailu / prijavi, potrebno je navesti:

 • Udruženje obrtnika Rovinj
 • naziv OBRTA, adresu, ime i prezime vlasnika obrta, broj mobitela, email
 • naziv radionice i datum održavanja;
 • ime i prezime osobe koja će sudjelovati na radionici (vlasnik/kuhar/konobar…) – br. mobitela

Napomene za polaznike:

 • kuharske radionice se odvijaju u “Edukacijskom gastronomskom centru Istre” na Gortanovom brijegu u Pazinu (na kružnom toku ispred Plodina u Pazinu nalazi se oznaka za Edukacijski centar),
 • minimalan broj kuhara po radionici je 8 a maksimalan 12,
 • ukoliko se radionica ne popuni dovoljnim brojem polaznika AZRRI će u dogovoru s ugostiteljima i kuharima promijeniti datum radionice do popunjavanja,
 • kuhar polaznik dužan je na radionicu ponijeti primjerenu kuharsku opremu,
 • početak radionica je u 9,00 h.

 

PROGRAM – PROLJETNI CIKLUS RADIONICA 2019. 

 AZRRI – EDUKACIJSKI GASTRONOMSKI CENTAR ISTRE

 

28.02.2019. Deserti s lokalnim karakterom – Robert Perić

Cijena: 500,00 kn

04.03.2019. – Kako sljubiti hranu i vino – Fabrizio Vežnaver i Filip Savić

Cijena: 800,00 kn

05.03.2019. Kako zadovoljiti povjerenje gosta – lokalne namirnice u kuhinji Marine Gaši

Cijena: 600,00 kn

07.03.2019. – Istarski pršut kao namirnica u kreativnoj gastronomiji – Robert Perić

Cijena: 600,00 kn

11.03.2019. – Kako zadovoljiti povjerenje gosta – plavo je zdravo, jednostavna jela od plave ribe – David Skoko

Cijena: 600,00 kn

14.03.2019. Torte u restoraterstvu i hoteljerstvu Robert Perić

Cijena: 500,00 kn

 1. – 19.03.2019. – Kako pripremiti namirnice za sezonu – Marijo Čepek

Cijena: 900,00 kn

20.03.2019.- Kreativna jela s roštilja – Marijo Čepek

Cijena: 600,00 kn

 1. i 26.03.2019. – Ekološki proizvodi Istre u “Michelinovoj” kuhinji – Emanuelle Scarello

Cijena: 1.000,00 kn

01.04.2019. – Oštrige i pedoći iz Limskog kanala – David Skoko

Cijena: 600,00 kn

02.04.2019. – Neka nova jela Hrvoja Zirojevića

Cijena: 700,00 kn


 

PRIJAVE U TIJEKU – „PUTOVIMA ROVINJSKIH DELICIJA“ od 06. do 13. travnja 2019.

Ovim  putem pozivamo zainteresirane ugostitelje na sudjelovanje u 15-oj ediciji manifestacije „PUTOVIMA ROVINJSKIH DELICIJA“ koja će se održati u periodu od 06. do 13. travnja 2019. godine u organizaciji Udruženja obrtnika Rovinj.

Za sudjelovanje je potrebno formirati 2 MENIJA: 1 RIBLJI i 1 MESNI, svaki po promotivnoj cijeni od 120,00 kuna po osobi.

MENIJI moraju uključivati: predjelo, glavno jelo, desert i čašu vina.

Preporuča se korištenje namirnica tipičnih za naš kraj kao i rovinjska vina.

Ugostitelji su dužni pridržavati se dogovorenih Menija kao i dogovorene cijene; svaka dodatna usluga koja se naplaćuje, treba biti na vrijeme predočena gostu.

CILJ manifestacije:

 • promocija autohtonih jela i vina Istre odnosno rovinjštine te restorana koji tu ponudu nude
 • promovirati Istru i Rovinj kao vrhunsku gastro destinaciju
 • produžiti otvorenost ugostiteljskih objekata u periodu pred i possezone, dakle izvan glavne turističke sezone
 • potaknuti lokalno stanovništvo da dođu u restorane i kušaju ponuđene menije po promotivnim cijenama

Udruženje će prijavljenima osigurati promotivne materijale, menije i sl.

Molimo da sudjelovanje potvrdite i MENIJE dostavite do kraja veljače 2019.,  emailom na: uo.rovinj@hok.hr ili osobno u Udruženje obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6.

 

Besplatna radionica ‘Paušalni obrt u praksi’ u Udruženju obrtnika Rovinj

Slikovni rezultat za paušalci u praksi

Besplatna radionica ‘Paušalni obrt u praksi’ u Udruženju obrtnika Rovinj

SRIJEDA, 06. OŽUJKA 2019. U 18 SATI

 

Udruženje obrtnika Rovinj organizira radionicu na temu „Paušalni obrt u praksi“ koja će se održati u prostorijama Udruženja, na adresi ul. Andrea Amoroso 6, u Rovinju, u srijedu 06.03.2019. godine s početkom u 18:00 sati.

Radionica je namijenjena osobama koji razmišljaju o otvaranju obrta ali i postojećim obrtnicima. Cilj radionice je dodatno educirati obrtnike o sustavu paušalnog oporezivanja i njihovim obvezama, kao i upoznati one koje to namjeravaju postati.

Radionica se sastoji od četiri prezentacijska dijela:
1. Uvod, koraci u otvaranju obrta;
2. Mogućnost samozapošljavanja putem programa HZZ-a, Sastavljanje računa, Fiskalizacija;
3. Porezne knjige, javna davanja i paušalno oporezivanje;
4. Obvezni doprinosi vlasnika i mogućnost zapošljavanja radnika.

Radionicu će voditi Karmen Gašparini, vlasnica obrta za knjigovodstvene usluge s dugogodišnjim iskustvom.

Edukacija je besplatna za sve sudionike, a prijava je poželjna zbog ograničenog broja mjesta. Molimo zainteresirane da se prijave putem emaila na: uo.rovinj@hok.hr ili SMS-om na broj 099 2982956, najkasnije do utorka 05.03.2019. do 12,00 h.

Za dodatne informacije možete se obratiti tajnici Udruženja obrtnika Rovinj, Tei Gašpić na broj telefona 052/ 813-351.

Besplatna radionica „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ 11.02.2019. u 18,00

Besplatna radionica „Konkurentnost turističkog gospodarstva“  

PONEDJELJAK, 11. veljače 2019. u 18:00, u Udruženju obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6

Slikovni rezultat za „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

Udruženje obrtnika Rovinj organizira besplatnu radionicu povodom objavljenog  Javnog poziva Ministarstva turizma za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, otvoren do 01.03.2019.

Radionicu će voditi Nela Medakov Blagić, vlasnica obrta za poslovno savjetovanje „PROGRESSO CONSULTING“, iz Rovinja, Marco della Pietra 2, sa višegodišnjim iskustvom u izradi i provedbi EU i drugih projekata.

Radionica je namijenjena slijedećim korisnicima:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke

usluge

 

MJERE PROGRAMA – NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 • MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

A1 – HOTELI – Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz

skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi),

A2 – KAMPOVI – Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp

Odmorište

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili

turističke usluge) – Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj.

 • MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA – Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST – Hoteli, kampovi, marine.

Detaljnije informacije dobit ćete na samoj radionici.

Radionica je besplatna za sve sudionike, a prijava je poželjna zbog ograničenog broja mjesta. Molimo zainteresirane da se prijave putem emaila na: uo.rovinj@hok.hr ili SMS-om na broj 099 2982956, najkasnije do petka 08.02.2019. do 12,00 h.

Za dodatne informacije možete se obratiti tajnici Udruženja obrtnika Rovinj, Tei Gašpić na broj telefona 052/ 813-351.

Gospodarsku djelatnost u poljoprivredi moguće je obavljati kroz obrt

Gospodarsku djelatnost u poljoprivredi moguće je obavljati kroz obrt

Obrt u poljoprivredi osniva se u skladu sa Zakonom o obrtu, a postoje prednosti pri obavljanju poljoprivredne djelatnosti kao obrta. Često je pitanje registrirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili obrt. 

Ono što se u praksi često ne razumije to je da postoji poljoprivredno gospodarstvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost kao:

· obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG);

· obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

· trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

· druga pravna osoba.

Na prvi pogled nema neke značajnije razlike u ova dva načina registracije.

Nekako je možda ‘prirodno‘ registrirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ukoliko ćete se baviti isključivo proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda.

Zakonski gledano, OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva, a temelji se na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti ili samo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

Nositelj OPG-a je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje, a isto to vrijedi i za članove OPG-a. Nositelja OPG-a biraju članovi kućanstva.

Porezno gledajući, ako OPG ne ostvari primitke na razini godine veće od 80.500,00 kuna, nema se potrebe ni prijaviti u sustav poreza na dohodak, a sukladno tome onda ni nemaju obvezu izdavanja računa, već je dovoljno da rade putem otkupnog bloka, upisani naravno u evidenciju poljoprivrednika.

Nakon isporuka većih od navedenog iznosa, OPG bira način oporezivanja i tada se zapravo u poreznom smislu ‘ponaša’ kao i obrtnik.

S druge strane, obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dohotka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena. Između ostalog obrt može proizvoditi i prodavati vlastite proizvode, ali i tuđe.

Centar za mirenje i Sud časti HOK-e

Sve više obrtnika i potrošača odlučuje se na alternativno rješavanje sporova

U jednom danu pred Sudom časti HOK-a sklopljene četiri nagodbe

Sud časti od svog osnutka ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta, kako u odnosu na potrošače, tako i na druge poslovne subjekte.

Već više od dva desetljeća Sud časti uspješno rješava potrošačke sporove između obrtnika i potrošača, tj. kupaca njihovih proizvoda ili usluga. Cilj postupka je sklapanje nagodbe između stranaka pri čemu je uspješnost istog zabilježena u više od 45% svih predmeta.

Postupak pred Sudom časti za stranke je besplatan, osim troškova vještačenja, ako je ono potrebno. Trajanje postupka ovisi o složenosti spora, o odazivu stranaka na pozive suda, a u prosjeku traje manje od 90 dana.

Zbog jednostavnosti, brzine i transparentnosti procesa, sve više obrtnika i potrošača odlučuje se za izvansudsko rješavanje sporova.

Tako su u jednom danu u prethodnom postupku mirenja pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore sklopljene četiri nagodbe u četiri predmeta: jedna za stolarske radove, druga za kupovinu obuće, treća za usluge kontrole i čišćenja dimnjaka te četvrta vezana uz savjetodavne usluge.

Više o Sudu časti HOK-a pogledajte na Sud časti.

UOROVINJ