Tečaj higijenskog minimuma

Dana 08. i 09. travnja u Udruženju obrtnika Rovinj održan je dvodnevni  tečaj higijenskog minimuma na kojem je sudjelovalo 50-ak osoba.

Na temelju  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08,43/09, 130/17) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj

ispravnosti hrane NN 116/2018 (21.12.2018.), sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.

Slijedeći će se tečaj održati krajem mjeseca travnja.

PREDAVAČI:

Antonija Ezgeta, dr. med. – sanitarna inspekcija

Vlasta Skopljak, dr.med., spec. Epidemiolog ZZJZ

Tea Dedukić, bacc. sanit. ing. – ZZJZ