Izborna sjednica Ceha trgovačke djelatnosti za mandatno razdoblje 2018. – 2022.

UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ

CEH TRGOVAČKE DJELATNOSTI                                                                                        

Broj: 1/2018

U Rovinju 29. ožujka 2018.

 

ČLANOVIMA CEHA TRGOVAČKE DJELATNOSTI

– iz Obrtnog registra –

P  O  Z  I  V

Na temelju članka 16. i 75. Statuta Udruženja obrtnika Rovinj (pročišćen tekst), Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore (mandatno razdoblje 2018-2022) od 12. prosinca 2017., te Odluke o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Rovinj za mandatno razdoblje  2018. – 2022. od 26. ožujka 2018., sazivam Izbornu sjednicu Ceha trgovačke djelatnosti Udruženja obrtnika Rovinj koja će se održati u

utorak, 17. travnja 2018. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6, Rovinj, uz sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Izbori za mandatno razdoblje 2018. – 2022.:

–  za Predsjednika i Potpredsjednika Ceha trgovačke djelatnosti

–  za Izvršni odbor Ceha trgovačke djelatnosti

–  za izbor predstavnika u Skupštinu Udruženja obrtnika Rovinj

  1. Razno.

Molimo da se odazovete ovom pozivu te svojim osobnim uključivanjem i zalaganjem pridonesete radu svog matičnog Udruženja i Ceha kojem pripadate prema pretežitoj djelatnosti koju obavljate (glavna djelatnost).

Svojim ćete glasom odlučiti o osobi (-ama) odnosno obrtniku (-cima) koji (-e) će predstavljati trgovce sa područja Grada Rovinj, te Općina Bale, Kanfanar i Žminj.

Napomena:

U tijela Udruženja ne mogu biti imenovani obrtnici koji imaju dug komorskog doprinosa veći od 1 kvartala; obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije dana raspisivanja izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno (osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja).

 

Predsjednik Ceha

Gordan Šturman,v.r.