29.10.2018. u 13,00 h – sjednica Ceha ugostitelja

CEH UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNOSTI                                                                           

Broj: 3/2018

U Rovinju 18. listopada 2018.

 

ČLANOVIMA CEHA UGOSTITELJA I TURISTIČKIH

DJELATNOSTI

 

P O Z I V

Na temelju Statuta Udruženja obrtnika Rovinj  sazivam  3. sjednicu Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika, koja će se održati dana 29. listopada 2018. (ponedjeljak) sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6, uz slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Aktualna problematika a) Novi obračun odvoza otpada – način obračuna i cijene i b) Ugostiteljski objekti – odvodnja i mastolovci

Na sastanku će biti prisutni predstavnici slijedećih institucija:

Marko Paliaga, gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno

Želimir Laginja, Predsjednik uprave Komunalnog servisa d.o.o.

Ognjen Pulić, direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

2. Izbor novog člana Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika u Skupštinu Udruženja obrtnika Rovinj (prednost imaju obrtnici sa područja Općine Kanfanar, Žminj i Bale – zbog razmjerne teritorijalne zastupljenosti)

3. Najava i prijave zainteresiranih obrtnika za rad u gazebima/kućicama za vrijeme trajanja „Božićne čarolije“

4. Informacije o manifestacijama

5. RAZNO.

 

Molimo da se odazovete pozivu.

 

Predsjednik Ceha ugostitelja

i turističkih djelatnika

Stanislav Briškoski, v.r.