Prijedlog za izmjenu Pravilnika o malim ribolovnim alatima

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

 

UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ

CEH ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURE

 

Broj: 12/05-015.

Rovinj, 19. Svibanj 2015.godine

 

 

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

CEH ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

P U L A

 

 

Predmet: Prijedlog za Izmjenu Pravilnika o pasivnim ribolovnim alatima.

 

 

Slijedom održane sjednice Ceha –a za ribarstvo i akvakulturu Udruženja obrtnika Rovinj, dana 19. svibnja 2015.godine donijeti su slijedeći zaključci:

 

– U članku 26. t.3 nakon“obavljati ronjenjem dodati: „sa i“ tj. novi tekst t.3glasio bi: (3) Izlov velikog morskog crva dozvoljeno je obavljati ronjenjem sa i bez upotrebe ronilačkih aparata.

– U članku 26. t.4 nakon“trapula,“ dodati: „uz mogućnost svojevoljnog korištenja ronilačkog aparata bez obzira dali su ronilački aparati kao ribolovna oprema upisani u povlasticu za gospodarski ribolov“

– Članak 31.t.(4) izbrisati u cijelosti zbog nepraktičnosti.

– U članku 40. t.2 dodati alineju petu koja glasi: „ – jedno pomoćno plovilo u ribolovu koji se obavlja pomoću ronilačkih aparata“

 

Također treba ugraditi i odredbu: – da se unutar Državne kvote odnosno višak iz povlastica u Državnom vlasništvu, veći broj GTI-ija i KW raspodijele na sve postojeće registrirane ribare.

Ribarima sa povlasticama s našega područja trebalo bi omogućiti dobivanje manjih kvota za izlov tuna, jer u vremenu lovostaja na našem akvatoriju iz svih razloga, moraju raditi te pokušati ostvariti dohodak i na taj način.

Povlačne ribolovne alate Pridnenu koću, Drežde i Rampon koristiti na većoj udaljenosti od tri (3) milje od obale.

 

 

S poštovanjem.

 

 

 

Predsjednik,

Sandro Quarantotto v.r.