Nacrt prijedloga Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske – javno savjetovanje

Otvoreno je novo e-savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4519

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom o Registru ribarske flote se želi propisati sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote, način upisa plovila u Registar, način razmjene podataka s međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica te način razmjene podataka s nadležnim službama Europske komisije. U Registru moraju biti upisana sva ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu te plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi i koja se ne smiju koristiti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Pravilnikom je definiran način upravljanja ukupnim kapacitetom ribarske flote RH te su definirani svi podaci koji se vode u Registru.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.1.2017.