PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Narodne novine broj 17/18.

01 a_Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta_NN_17_2018

na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 17/18., a stupa na snagu 28.02.2018.

 Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

 »ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 »ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz šifrarnika u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

 »Predstavnik poljoprivrednika« je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe poljoprivrednika. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.

 Podaci o ARKOD parceli iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika su javni i dostupni su na ARKOD pregledniku (www.arkod.hr).

 Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

 Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 35/15, 118/16 i 26/17).