Arhiva kategorije: Trgovina

Ceh za Trgovinu

3. KUPONIJADA GLAS ISTRE – prijave do 16.10.2017.

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da se uključite u 3. KUPONIJADU GLASA ISTRE, prodajnu akciju koju organiziraju istarska udruženja obrtnika i HGK – Županijska komora Pula.

Akcija namijenjena malim specijaliziranim prodavaonicama, neovisno o asortimanu i lokaciji, kako bi podsjetili kupce da u njima pri kupnji mogu razgovarati s prodavačem koji ih savjetuje, daje stručno mišljenje, nudi bolja rješenja te da tako ostvaruju najbolju kupovinu. A uz kupon iz Glasa Istre – ostvaruju i popust! Kuponijadi se mogu priključiti i male uslužne djelatnosti građanima (serviseri, frizeri, kozmetičari, postolari, fotografi, krojači…).

Akcija će se provoditi na području cijele Istre u prijavljenim trgovinama i uslužnim objektima, uključeni su i obrtnici i trgovačka društava, a Glas Istre će u svom listu izvršiti najavu i promociju te za svakog prijavljenog trgovca otisnuti kupon s naznakom visine popusta kojeg kupac ostvaruje u periodu trajanja akcije.

Što je širi asortiman robe ili usluga i veći popusti – akcija će biti uspješnija!

Iako je, po mišljenju i emocijama kupaca, poželjno da se popust daje na cjelokupni asortiman prodavaonice, zbog određenih specifičnosti moguće je da trgovac odredi i dio asortimana na koji daje popust, u kojem slučaju mora već na kuponu pisati koji je to dio asortimana, a taj dio mora obuhvaćati najmanje 50% robe u prodavaonici. Najniži popust je 10%.

Pozivamo sve trgovce zainteresirane za sudjelovanje u ovoj trgovačkoj manifestaciji da se prijave na obrascu u nastavku. Rok za prijavu je do srijede, 16.10.2017.g. Prijave pošaljite na mail: uo.rovinj@hok.hr ili fax 052/ 813-351. Kuponi će biti objavljeni u Glasu Istre dana 23.10.2017.

Period korištenja kupona za ostvarivanje popusta je od 23.10. do 30.10.2017.
PRIJAVNICA – 3. KUPONIJADA

 

 

Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u dobili ovlaštenje za rješavanje sporova potrošača iz cijele Europske unije

 

 

Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u nakon provedenog javnog natječaja odukom potpredsjednice Vlade RH i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta RH Martine Dalić, a temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16; dalje: Zakon o ARPS) ovlašteni su za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih offline i online potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupoprodaji ili ugovora o uslugama između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i trgovaca sa sjedištem u RH. Odluka je objavljena dana 16. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Ministarstva.

 

Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) imenovana su u skladu sa odredbama EU Direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koja je implementirana u naš Zakon o ARPS-u koji uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova. Svrha ove direktive kao i Zakona je da svi potrošači na području EU svoje sporove s trgovcima iz EU rješavaju pred tijelima za ARPS na brz i ekonomičan način.

Ovlaštenje odnosno notifikacija obvezuje tijela za ARPS na pridržavanje jedinstvenih načela u alternativnom rješavanju potrošačkih sporova u EU po kojima su komorski Sud i Centar već postupali te su kao uvjet za notifikaciju trebale biti napravljene samo manje izmjene u radu Suda i Centra. Kao najznačajnije među njima, svakako je zahtjev prema većem korištenju sredstava elektroničke komunikacije. Ovo se posebno odnosi na obvezu online rješavanja potrošačkih sporova iz ugovora sklopljenih online ili drugim sredstvima elektroničke komunikacije. Prve potrebne izmjene već su napravljene te sada potrošači (Sudu časti) te potrošači i trgovci (Centru  za mirenje) mogu podnositi prijave odnosno prijedloge i putem online obrazaca (https://adr-hok.com/prijava  i https://adr-hok.com/prijedlog-za-mirenje).

Podaci o svim nacionalnim notificiranim tijelima za ARPS u EU, će se nalaziti i na web stranici Europske komisije, na ODR platformi, što će i  potrošačima iz drugih država članica EU omogućiti brz i jednostavan put do ARPS tijela u Hrvatskoj.

Osim komorskog Suda i Centra još je šest tijela iz Hrvatske ovlašteno za rješavanje potrošačkih sporova popis kojih će Ministarstvo dostaviti Europskoj komisiji radi objave.

 

Navedenom odlukom odobrena je i financijska potpora za, kako je navedeno u odluci, tijela koja su od svih kandidiranih ocijenjena kao najkvalitetnija. Tako će Sudu časti HOK-a i Centru za mirenje pri HOK-u biti dodijeljena sredstva za provedbu aktivnosti Suda i Centra za 2017. godinu, sukladno Zakonu o ARPS-u.

 

Navedena odluka o notifikaciji i dodjeli financijskih sredstava potvrđuje naš dosadašnji kvalitetan rad i dugogodišnje dobre rezultate, s obzirom da su od pet tijela za ARPS kojima su dodijeljena sredstva, dva tijela Hrvatske obrtničke komore – Sud časti i Centar za mirenje.

 

Obveze obrtnika i svih drugih trgovaca nakon Odluke o notifikaciji donošenja

Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu donesena je 11. svibnja 2017. i stupa na snagu danom donošenja.

 

Stoga upućujemo sve obrtnike i druge trgovce članove Hrvatske obrtničke komore na slijedeće:

 

Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona.

  1. Trgovci (svi obrtnici koji nude proizvode i usluge na tržištu smatraju trgovcima, a ne samo obrtnici koji su registrirani kao trgovci, članovi HOK-a kao npr. i članovi HGK), dužni su upoznati potrošače o činjenici da su temeljem mjerodavnih propisa (Zakona o obrtu i Zakona o HGK) obvezni rješavati potrošačke sporove pred tijelima za ARPS (komorskim sudovima časti), ako potrošač pokrene takav postupak. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na druge načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS (čl. 22 st. 3 Zakona)

 

Odredbe Zakona o ARPS-u o obvezama trgovaca  primjenjuju se od notifikacije tijela za ARPS, pa obavještavamo sve članove HOK-a da obavijesti o podnošenju prigovora potrošača koje već imaju istaknute zbog odredbi čl. 10 st. 3 Zakona o zaštiti potrošača, dopune  sljedećim informacijama: 

 

 

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

 

Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

ili na http://www.hok.hr/sud_casti

 

ili

Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

ili na http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

 

 

 

  1. Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na taj prigovor treba upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS, o svojoj obvezi sudjelovanja u  postupku pred Sudom časti HOK-a (za trgovce članove HOK-a temeljem odredbi Zakona o obrtu, za trgovce članove HGK to je Zakon o HGK-u) te navesti kontakt podatke tijela za ARPS (adresu i mrežnu stranicu) kao i dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti (čl. 22 st. 4 Zakona).

 

Visine novčanih kazni su od 1.000,00 do 3.000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2.000,00 do 5.000,00 kn, za pravnu osobu.

 

Stoga upućujemo sve članove HOK-a da u odgovoru na prigovor potrošača navedu  informacije kao pod toč. 2. Predlažemo slijedeći tekst obavijesti:

 

 

Temeljem odredbe čl. 22  Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) obavještavam Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HOK-a, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, http://www.hok.hr/sud_casti pred kojim sam kao član HOK-a obvezan sudjelovati. 

 

Umjesto podnošenja prijave Sudu časti HOK-a možete podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri HOK-u, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje koji je postupak dobrovoljan. Izjavljujem da u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje u istom postupku ću sudjelovati  / neću sudjelovati.“

 

 

Podsjećamo obrtnike koji preuzimaju ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o online prodaji ili uslugama s potrošačima s prebivalištem u EU, da su od 15. veljače 2016. godine u obvezi u skladu s čl. 14 st. 1 EU Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova br. 524/2013, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s europskom Platformom za ODR, kako je dolje navedeno:

 

(poveznica) Europska komisija – Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

 

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova omogućuje potrošačima i trgovcima online rješavanje sporova proizašlih iz online ugovora. Platforma nudi jedinstvenu točku ulaza koja omogućuje potrošačima i trgovcima iz EU rješavanje sporova proizašlih iz domaće i prekogranične online kupovine. To se postiže usmjeravanjem pritužbi na nacionalna tijela za ARPS, koja su spojena na platformu.

 

 

UGOSTITELJI I TRGOVCI MOGU U 2017. godini BITI „PAUŠALISTI“

Novim Zakonom o porezu na dohodak koji stupa na snagu u početkom 2017. godine bitno su izmijenjene odredbe o paušalnom oporezivanju dohotka. Detaljnije će uvjeti ulaska u sustav paušalnog oporezivanja dohotka biti regulirani Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, koji je kao Nacrtom prijedloga pravilnika najavilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Prema najavljenom, porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu moći će postati i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, što do sada nije bilo moguće.

Uz to, očekuje se i ukidanje uvjeta da za obavljanje djelatnosti nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. Prema tome novim Zakonom i Pravilnikom koji je najavljen, uvjeti za poreznog obveznika s paušalnim oporezivanjem bili bi:

– da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i – da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Za 2016. godinu taj iznos je 230.000,00 kuna.

Za nove obveznike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti, prijava u registar poreznih obveznika mora se podnijeti u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka prijava se vrši do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

To znači da svi obrtnici „dohodaši“ koji su do sada vodili poslovne knjige, a žele preći na paušalno oporezivanje dohotka trebaju se prijaviti u nadležni ured Porezne uprave do petka 13. siječnja 2017. godine.

Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu na Obrascu RPO i Prilog A dostaviti:

1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, 2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

Povećanje trošarina na cigarete

 

Na 6. sjednici Vlade RH održanoj 24. studenog 2016. uz ostale odluke donesena je i Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

Obrazlažući Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić podsjetio je da je Republici Hrvatskoj odobreno prijelazno razdoblje s danom 31. prosinca 2017. godine za dostizanje minimalne trošarine na cigarete.

Ovom uredbom utvrđuje se da će specifična trošarina s trenutnih 230 porasti na 275 kuna za tisuću komada cigareta, a proporcionalna trošarina će se smanjiti s 38 na 36 posto od maloprodajne cijene cigareta. Minimalna trošarina na cigarete povećat će se sa 648 na 671 kunu za tisuću komada cigareta. Na ostali duhan za pušenje trošarina se podiže s 500 na 600 kuna za kilogram, dok trošarina za sitno rezani duhan sa 550 na 600 kuna za kilogram. Državni tajnik Tufekčić istaknuo je kako je očekivani fiskalni učinak ove odluke 140 milijuna kuna na godišnjoj razini, a da se u maloprodajnim cijenama ovo povećanje trošarina ne bi smjelo odraziti kao porast cijene veći od jedne kune po kutiji. Ova uredba je objavljena u Narodnim novinama 109/2016, a stupa na snagu 1. prosinca 2016. godine.

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete obvezni su popisati zalihe cigareta s početkom dana 1. prosinca 2016. godine, kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete.

Također, gore navedene osobe dužne su u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT) putem aplikacije e-Trošarine.

Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u mogućnosti su podnijeti Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od 1. prosinca do 5. prosinca 2016. godine, zaključno do 16 sati.

Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena je 6. prosinca 2016. godine.

Za marke cigareta za koje će biti prijavljeno povećanje maloprodajne cijene s datumom važenja 6.12.2016. godine, trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su izvršiti popis zaliha na kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta (5.12.2016.), kao i u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT-MPC) putem aplikacije e-Trošarine.

Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 6.12.2016. biti će objavljeni dana 5.12.2016. godine.

 

IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (Narodne novine broj 88/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (Narodne novine broj 92/2016), u točki 5. podtočki 6. riječi: »15. prosinca 2016. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2017. godine«.

2. U točki 6. podtočki 4. riječi: »1. lipnja 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.

3. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Ovim izmjenama produžen je rok za podnošenje Zahtjeva za potporu s 15.12.2016 na 31.01.2017.

Ovim izmjenama produžen je rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu s 01.06.2017 na 31.12.2017.